Vem är Åsa?

Varför anlita mig?

 

I mer än 15 år har jag jobbat med att implementera,  genomföra och sprida kunskap om barnkonventionen. Jag har varit anställd i

olika kommuner för att implementera konventionen och som konsult har jag hjälpt många organisationer med allt från utbildningar, att genomföra dialoger med barn till att ta fram styrdokument för barnrättsarbetet. Vidare vad har jag varit ideelt engagerad i Rädda Barnen, bland annat under 8 år som ledamot i riksförbundets styrelse.

 

Jag har till exempel haft förmånen att jobba med metoder och processer för att möjliggöra barn och ungas inflytande, initierat och tagit fram konceptet kommunutvecklare, arbetat fram policydokument, handlingsplaner och strategier med utgångspunkt i barnkonventionen. Jag har arbetat med att kartlägga barn och ungas livssituation, skrivit årliga barnbokslut, granskat och utvärderat verksamheter med utgångspunkt

i barnkonventionen, arbetat fram olika utbildningspaket i barnkonventionen för varierande målgrupper samt utbildat tusentals barn, unga, tjänstepersoner och förtroendevalda i barnets rättigheter. Vidare har jag också

vid två tillfällen deltagit vid FN:s barnrättskommittés hearing, i samband med att Sverige granskats för arbetet med barnkonventionen.

  

Att göra barnkonventionen konkret och levande,

det får ni hjälp med av mig!

Copyright @ All Rights Reserved