Jobba med barnkonventionen

Inspirerande, engagerande & inkluderande utbildningar


 

 

Vad innebär barnkonventionen, och vad betyder det att barn har särskilda rättigheter? Hur påverkar barnkonventionen oss, vad innebär det för mig i mitt jobb? Vad händer när barnkonventionen lag? Och hur förhåller vi oss till barns & ungas delaktighet, inflytande och medskapande?

 

Genom föreläsningar & workshops lär vi tillsammans om barnkonventionen i verksamheterna. Alltid inspirerande, alltid engagerande och alltid tillsammans.

Uppföljning, utvärdering & utvecklingHur vet vi att vi gör rätt? Och när ska vi ta nästa steg? Hur följer vi upp verksamheten ur ett barnrättsperspektiv idag?

 

Vad säger barn och unga om de insatser och det arbete ni gjort? Vet ni om barn och unga nåtts av ert arbete?

 

Kanske är det dags att utvärdera ert barnrättsarbete och få hjälp med att bli ännu bättre?

Göra barnkonventionen konkret & del av oss!Hur ni får barnets rättigheter att bli konkret, hållbart och del av det ordinarie arbetet? Hur arbetet med barnkonventionen kan omsättas i praktiken och bli en del av organisationen? Vad krävs för att barnkonventionen ska bli ett levande arbete som gör skillnad för barn? Hur gör vi så barn & unga faktiskt får det bättre och får sina rättigheter?

Ideér & projekt som möjliggör barnkonventionen i organisationen


Undrar du hur ni levandegöra barnkonventionen? Vad betyder egentligen artiklarna? Hur ni kan möjliggöra barn & ungas inflytande? Behöver ni en kick för att komma igång med arbetet? Och vilka verktyg & metoder finns egentligen för att omsätta barnkonventioenn i vårt arbete?

Att göra tillsammans med barn & unga!


På vilket sätt finns barn & unga med i er verksamhet idag?  Inflytande är en rättighet, det innebär att barn och unga har rätt att vara delaktiga och ha inflytande när ni planerar, genomför och utvärderar ert arbete. Kanske är det tid att följa upp det, eller ta nästa steg?


Det finns många olika sätt att involvera barn & unga i ert arbete. Och det finns hjälp att få!

Copyright @ All Rights Reserved