Hem

Hej!

Vill du ha hjälp med frågor som rör barnkonventionen? 

VILL NI HA HJÄLP ATT GÖRA BARNKONVENTIONEN KONKRET?


VILL NI ATT BARNRÄTTSARBETET SKA GÖRA SKILLNAD FÖR BARN OCH SAMTIDIGT VA INSPIRERANDE OCH ROLIGT?

Med Åsa får ni engagemang, inspiration, kunskaper och erfarenheter som gör barnrättsarbetet levande, konkret och hållbart! Ni kan exempelvis få stöd kring


 • Utbildningar om barnkonventionen
 • Barns och ungas inflytande
 • Kommunutvecklare
 • Styrdokument, handlingsplaner och strategier
 • Barnkonsekvensanalyser och prövningar av barnets bästa
 • Utvärdering och granskning
 • Process- och projektledning
 • Metodmaterial

OM ÅSA

Åsa Ekman har 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Åsa har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och idag är hon författare och konsult och hjälper organisationer på att bli bättre på att arbeta med barnkonventionen.


Åsa har varit styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund och sitter idag i styrelsen för Bris och är initiativtagare till och driver podden Barnrättssnack. 

ANDRA ÅSA JOBBAT MED

 • Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad och närmare en tredjedel av Sveriges kommuner
 • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens historiska museer, Statens insitutionsstyrelse, Brottsförebyggande rådet, Konsumentverket, Myndigheter för famlijerätt och föräldraskapsstöd 
 • Ett flertal länsstyrelser såsom Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen i Jönköping, Länsstyrelsen i Södermanland, Länsstyrelsen Västernorrland med flera
 • Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Blekinge, Region Skåne, Region Värmland, Region Östergötland, Västra Götalands regionen mer flera
 • Kommunförbund såsom Skånes kommuner och Skaraborgs kommunalförbund
 • Unicef Sverige, Rädda Barnen, Unga Örnar, Min stora dag, Barncancerfonden, Teskedsorden, Fryshuset Göteborg
 • Sisu Idrottsutbildarna, Parasportförbundet
 • Psykologer för mödra- och barnhälsovård, Sveriges skolkuratorers förening, ABF
 • Riksteatern, Alfons Åbergs kulturhus, Kultur i Väst, Kultur i Halland, Jönköpings läns museum, Unga musik i syd, Regionteater Väst, Scenkonst Västernorrland
 • Sveriges Allmännytta, Sveriges Arkitekter VG samt kommunala bostadsbolag
 • Högskolan i Halmstad, Dalslands Folkhögskola, Ljungskile folkhögskola
PUBLIKATIONER

Barnkonventionen i socialtjänsten
Barnets rättigheter, Barnkonventionen i förskolan
Hitta Rätt, en musikspäckad skattjakt efter barns rättigheter

Titel: Barnkonventionen i socialtjänsten

Författare: Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson

Förlag: Gothia Kompetens


En bok, både av uppslagskaraktär och konkret handledning, som bör vara en guldgruva för yrkesverksamma, studenter och alla andra som på olika sätt är engagerade i barnets rätt i allmänhet och inom det breda fält som socialtjänsten rör sig i, i synnerhet.

Helhetsbetyg 5 av 5.”


Bosse Forsén, BTJ-häftet nr 19, 2021

Titel: Barnets rättigheter, barnkonventionen i förskolan

Författare: Åsa Ekman

Förlag: Gothia Fortbildning


”I Barnets rättigheter skriver Åsa Ekman både lättförståeligt och engagerat om de viktigaste artiklarna för förskolan. Bokens främsta styrka är att sätta in barnkonventionen i förskolans kontext med konkreta förslag på övningar att göra - både i personalgruppen och tillsammans med barnen. Barnens röster blir också tydliga. Helhetsbetyg 4 av 5".


Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 6, 2020

Titel: Hitta Rätt!

Författare: Ensemble Yria och Åsa Ekman

Förlag: Ensemble Yria


”Med sång och musik som utgångspunkt vill skaparna av detta häfte lyfta Barnkonventionen…Svängiga sånger och en massa tips på ett tematiskt arbetssätt, sammantaget är Hitta rätt! en bra handledning. Användbar för pedagoger både inom förskoleklass och på lågstadiet.”


Solveig Lidén, BTJ-häftet nr 14, 2019

BARNRÄTTSSNACK

BARNRÄTTSSNACK, PODDEN OM BARNKONVENTIONEN OCH BARNETS RÄTTIGHETER!

I fyra säsonger har Åsa och Linus snackat om barnkonventionen i podden Barnrättssnack! Vad innehållerdom olika artiklarna, hur ska konventionen tolkas och hur kan en använda sig av rättigheterna i vardagen. Det är några av dom ämnena som avhandlas i podden. Nytt avsnitt varje måndag!

SKRIV NÅT TILL ÅSA!